Dzień Babci i Dziadka 2024

W dniu 25.01.2024r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu spotkaliśmy się, aby wspólnie uczcić Dzień Babci i Dziadka. Licznie przybyłych gości serdecznie powitał i złożył życzenia pan dyrektor Marek Szuwarowski. Przy pięknie nakrytym stole i poczęstunku, który    na tą okazję przygotowali  rodzice dziadkowie podziwiali występy swoich wnucząt. Radości , a nawet łez było co niemiara. Uczniowie zaprezentowali „Jasełka”, montaż słowno-muzyczny pt. „Koncert życzeń dla Babci i Dziadka” , były również układy taneczne i popisy wokalne, w których największy udział miał niewątpliwie ucz. Kl. V Tymoteusz Tłuchowski. W całym występie wzięło udział ponad 60 uczniów.Na koniec wnuczęta odśpiewały tradycyjne sto lat, a występ zakończyły owacje na stojąco. Nad całością czuwały panie  A .Szyszko ,  J. Trukawka i M. Galewska.