Sekretariat

Sekretariat szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

tel. /fax  55 275 16 27

Sekretarka: mgr Anna Cichocka

  1. Przyjmowanie wpłat za posiłki, ubezpieczenie, Radę Rodziców.
  2. Przyjmowanie zgłoszeń nieobecności dzieci związanych z odpisem posiłków.
  3. Wydawanie legitymacji szkolnych, kart rowerowych.
  4. Wystawianie zaświadczeń dla uczniów.
  5. Zapisy uczniów do szkoły, wypisy uczniów ze szkoły.
  6. Wystawianie duplikatów świadectw szkolnych.
  7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania uczniów szkoły oraz uczniów zamieszkałych lub zameldowanych w obwodzie szkoły.
  8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego dzieci 6 letnich zamieszkałych lub zameldowanych w obwodzie szkoły.
  9. Koordynacja programów „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.
  10. Prowadzenie dokumentacji szkolnej wg jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

UWAGA  RODZICE!!!!

Wyjeżdżając za granicę z dziećmi pamiętajcie Państwo o realizacji obowiązku szkolnego i przekazujcie informacje o tej realizacji do sekretariatu szkoły raz w roku – w miesiącu wrześniu.