Wydarzenia

HARMONOGRAM APELI ORAZ IMPREZ SZKOLNYCH

na rok szkolny 2014/2015

Lp.

Data realizacji

Tematyka

Odpowiedzialni nauczyciele

1.

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

SU

Marlena Olszewska, Katarzyna Wowk

2.

wrzesień

Dzień Chłopaka

Katarzyna Wowk, Marlena Olszewska

3.

październik

Ślubowanie klas I

Dorota Szwangruber

Izabela Mikluszka

4.

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

Elżbieta Stępka, Marlena Olszewska, Katarzyna Wowk

5.

październik

Dzień Papieski

Zenona Kęsicka

6.

listopad

Święto Niepodległości

Jacek Strociak

7.

listopad

Bezpieczna szkoła

Katarzyna Wowk

8.

22 grudnia

Jasełka

Izabela Cichocka-Marciniak

9.

styczeń

Powstanie Styczniowe

Małgorzata Klain

10.

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Alina Szyszko

Katarzyna Wowk

11.

2 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Marlena Olszewska

12.

6 marca

Dzień Kobiet

Izabela Jęczmyk

13.

kwiecień

Dzień Otwarty Szkoły

Wszyscy nauczyciele

14.

kwiecień/czerwiec

Najmilszy uczeń

Marlena Olszewska, Katarzyna Wowk

15.

maj

Święto Konstytucji 3 Maja

Elżbieta Szybska

16.

maj

Uroczyste przyjęcie w poczet czytelników uczniów klas I

Anna Detmer

17.

czerwiec

Dzień Dziecka i Patrona Szkoły

Krzysztof Bednarczyk

Wychowawcy klas

18.

czerwiec

Bezpieczna szkoła

Katarzyna Wowk

19.

czerwiec

Dzień Brytyjski

Jolanta Piotrowska, Anna Kwiatek

20.

czerwiec

Ekspres po krajach UE

Elżbieta Szybska

21.

26 czerwca

Zakończenie roku szkolnego 2014/15

SU

Marlena Olszewska, Katarzyna Wowk