Sztandar Szkoły

sztandarSztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało-czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe . Godłem jest orzeł biały

z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

Wokół orła widnieją cztery wartości BÓG ,HONOR ,NAUKA, OJCZYZNA a pod orłem widnieją daty: 1945- symbolizująca rok utworzenia Szkoły Podstawowej w RAKOWCU oraz data 2013- symbolizująca datę nadania szkole imienia.

Awers jest w kolorze niebieskim. W środkowej części znajduje się wizerunek generała Augusta Emila Fieldorfa w mundurze wojskowym oraz daty urodzin 1895 i śmierci generała 1953  a pod nimi widnieje emblemat znaku Polski Walczącej.

Wokół wizerunku generałą znajduje się nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa  im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. ,,Nil”w Rakowcu.

Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm. i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

Wygląd sztandaru nawiązuje do najlepszych tradycji Polaków.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi,

symbolem  Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.