Absolwenci

Lista jest w trakcie weryfikacji. Za ewentualne błędy przepraszamy.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKOWCU

Rok szkolny1945-1946

1. Boniewska Maria

2. Cholewius Krystyna

3. Ekiert Edward

4. Gula Matylda

5. Hiszczyńska Zofia

6. Kaszewska Daniela

7. Kaszewski Ryszard

8. Kisicki Stanisław

9. Maryniewski Zenon

10.Mikluszka Jakub

11.Mikluszka Maria

12.Nowogrodzki Kazimierz

13.Orłowska Barbara

14.Schutz Józef

15.Szul Kazimierz

Rok szkolny1946-1947

1. Adamek Jan

2. Bielecka Teresa

3. Bielaszewska Zofia

4. Brzezicki Stefan

5. Brzezińska Helena

6. Burnos Marian

7. Ciskówna Teresa

8. Daszczyński Edward

9. Dobosz Kazimiera

10.Dudzicz Józef

11.Ekiert Leopold

12.Gańko Alfons Alojzy

13.Gańko Bohdan

14.Goguł Bolesław

15.Chrzanowska Janina

16.Jankowska Monika

17.Jankowska Teodozja

18.Jasnoch Bronisław

19. Kalman Apolonia

20.Kalman Sabina

21.Karczewski Mieczysław

22.Kaszewska Barbara

23.Kęprowska Halina

24.Kęprowski Stanisław

25.Kęprowska Barbara

26.Kęprowski Dominik

27.Kęsicki Mieczysław

28.Kissa Genowefa

29.Koucz Anna

30.Kotwica Anna

31.Krakowska Pelagia

32.Kulik Stanisław

33.Latowska Jadwiga

34.Leszek Henryk

35.Leszko Stanisława

36.Lorenc Stanisława

37.Lorenc Jan

38.Lorenc Czesław

39.Mońko Sabina

40.Mikluszka Henryk

41.Michaliszyn Janina

42.Nowakowski Jerzy

43.Nowogrodzki Władysław

44.Olkowska Maria

45.Pająk Władysław

46.Pilna Katarzyna

47.Piwowarska Eugenia

48.Płusa Zofia

49.Rudnicka Urszula

50.Rudnicki Stanisław

51.Sitnicka Maria

52.Sobolewski Antoni

53.Stachurski Stefan Tadeusz

54.Szajerówna Elżbieta

55.Szul Olga

56.Szyszko Zbigniew

57.Szyszko Marian

58.Tomaszewska Krystyna

59.Trojanowski Walezy

60.Wardawa Henryk

61.Zabrodzka Janina

62.Zdyb Janina

Rok szkolny1947-1948

1. Babiński Stanisław

2. Dobrzański Józef

3. Endzel Ryszard

4. Ekiert Władysław

5. Florko Karolina

6. Górka Alojzy

7. Herman Romuald

8. Hiszczyński Jan

9. Jaszczyński Kazimierz

10.Kannenberg Kazimierz

11.Karlewska Salomona

12.KarlewskiWiesław

13.Kęprowski Ryszard

14.Kęprowski Franciszek

15.Kisiel Janina

16.Kotwica Władysława

17.Kotwica Irena

18.Kotwica Maria

19.Kołaczyńska Helena

20.Koza Stanisława

21.Koszara Zdzisław

22.Liwerska Halina

23.Liwerska Janina

24.Mierzejewski Tadeusz

25.Mikulski Henryk

26.Misiarek Krystyna

27.Osóbka Halina

28.Osóbka Tomasz

29.Pawluch Michał

30.Religa Stanisława

31.Sitnicka Zofia

32.Szul Aleksandra

33.Szymańska Jadwiga

34.Wiertel Tadeusz

35.Urbanowicz Roman

Rok szkolny1948-1949

1.Barbach Teresa

2.Bielecka Agnieszka

3.Bruders Alfreda

4.Cymbalińska Janina

5.Dębowska Genowefa

6.Dolny Kazimierz

7.Dryło Stanisława

8.Ekiert Stanisława

9.Gańko Stefania

10.Górka Józefa

11.Kisa Józef

12.Kwiatkowski Ryszard

13.Pawluch Helena

14.Pawluch Leopold

15.RuszkowskaTeresa

16.Szuwarowska Stefania

17.Węgrzynowska Józefa

18.Wójcicka Helena

19.Mordasiewicz Józef

20.Bielecki Damazy

21.Florko Tadeusz

22.Brzeziński Edmund

23.Kęprowska Teresa

24.Maryniewski Jan

25.Olender Maria

26.Stawicka Danuta

27.Węgrzynowski Władysław

28.Dębski Jan

29.Stawicka Teresa

30.Łąsiak Władysław

31.Ciesielska Józefa

32.Calińska Jadwiga

33.Krakowski Bronisław

34.Krakowski Edward

35.Leśniewski Zygmunt

36.Stawicka Agrypina

37.Żurawska Anna Józefa

Rok szkolny1949-1950

1.Boniewski Kazimierz

2.Dublańska Emilia

3.Hiszczyński Władysław

4.Kopij Marian

5.Leszko Genowefa

6.Marchewka Wacław

7.Pilny Jan

8.Płusa Tadeusz

9.Pawluch Anna

10.Trojanowska Maria

11.Tarnowska Helena

12.Szostakówna Leokadia

13.Szul Katarzyna

14Szmidt Stanisław

15.Zariczna Józefa

16.Bruders Bogumiła

17.Chrzanowska Teresa Julia

18.Kostanowska Maria

19.Mońko Leszek

20.Szych Bolesław

21.Zdyb Stanisław

22.Nojek Edwarda

23.Religa Stanisława

24.Bęcówna Wanda

25.Runowicz Daniela

26.Ruszkowska Anna

27.Zającówna Jadwiga

28.Rudnicka Urszula

29.Górka Leokadia

30.Mońka Teresa

31.Mońka Krystyna

32.Szymański Jan

33.Chrzanowski Piotr

34.Chrzanowski Walenty

35.Matuszewski Józef

36.Daszczyńska Zofia

37.Zaborska Stanisława

38.Klimek Stanisław

39.Gonia Zofia

Rok szkolny1950-1951

1.Budek Jozef

2.Hazy Czesław

3.Hermanowicz Franciszek

4.Jankowska Janina

5.Kalman Józef

6.Kannenberg Zygmunt

7.Kisa Genowefa

8.Koza Genowefa

9.Olkowski Jozef

10.Ossowski Wit

11.Pikulski Stanisław

12.Słowik Kazimierz

13.Sztamborska Wanda

14.Szyszko Waldemar

15.Sobiepanek Helena

16.Bielecki Czesław

17.Kisiel Jrena

18.Luzeńczyk Łucja

19.Daszczyński Edward

20.Ruszkowski Tadeusz

21.Kisiel Teresa

22.Węgierska Hanna

23.Koprowski Jan

24.Gogół Ryszard

25.Ciskówna Jadwiga

26.Kaczor Roman

27.Tomaszewski Henryk

28.Krzyżanowska Teresa

29.Chowaniec Bohdan

30.Matuszewski Henryk

Rok szkolny1951-1952

1.Dobrzańska Katarzyna

2.Dublański Michał

3.Dudkiewicz Roman

4.Ekiert Jan

5.Florko Józef

6.Florko Stanisława

7.Grzesiak Józef

8.Jaworski Roman

9.Kęprowski Dominik

10.Kozłowski Marian

11.Kuzawska Stanisława

12.Latowska Anna

13.Leśny Jan

14.Leszek Janina

15.Markowski Wiesław

16.Pawluch Maria

17.Rogoza Stanisław

18.Sójko Irena

19.Szul Eugenia

20.Szul Irena

21.Szutowicz Klementyna

22.Szuwarowski Edmund

23.Szyłakówna Halina

24.Szyłakówna Lucyna

25.Szymański Franciszek

26.Trojanowska Kazimiera

27.Bruders Józef

28.Kęprowska Barbara

29.Konarski Józef

30.Rudnicki Stanisław

31.Leszek Jan

32.Kęprowska Irena

33.Tracz Józef

34.Sitnicki Jan

35.Koprowski Kazimierz

36.Zieliński Bronisław

37.Benc Lesław

38.Dramińska Marianna

Rok szkolny1952-1953

1.Barbach Krystyna

2.Chojnacka Maria

3.Dębowska Maria

4.Florko Anna

5.Hermanowicz Helena

6.Hermanowicz Waleria

7.Hermanowicz Janina

8.Jaśniewicz Bernadeta

9.Kannenberg Jerzy

10.Leśny Bronisław

11.Łąsiak Anna

12.Michaliszyn Anna

13.Murawski Andrzej

14.Paluch Janina

15.Romanowska Janina

16.Sobiepanek Maria

17.Sokołowska Celina

18.Stępień Janina

19.Sztamborska Eleonora

20.Szul Bronisław

21.Szutowicz Maria

22.Tomaszewska Halina

23.Węgrzynowska Bronisława

24.Bruders Zdzisław

25.Kostanowski Kazimierz

26.Jakubowska Teresa

27.Jankowski Wincenty

28.Marchewka Helena

29.Jankowska Danuta

30.Maryniewska Krystyna

31.Nojek Kazimiera

32.Nojek Teodora

33.Trojanowska Bronisława

34.Nojek Krystyna

35.Kownacki Stanisław

36.Jakubaszek Stanisław

37.Rutkowska Gabriela

Rok szkolny1953-1954

1.Bruszczak Zofia

2.Budek Aniela

3.Dubas Wiktoria

4.Dublańska Katarzyna

5.Dębniak Rajmund

6.Grzesiak Lucjan

7.Kaczorowska Genowefa

8.Kalmann Barbara

9.Romanowski Grzegorz

10.Sitnicka Kazimiera

11.Szutowicz Jadwiga

12.Szutowicz Halina

13.Szuwarowski Michał

14.Tracz Stanisława

15.Woroniecka Barbara

16.Woroniecka Celina

17.Wódz Stanisław

18.Zariczna Maria

19.Zyguła Bogumiła

20.Bosek Jadwiga Helena

21.Hazy Marian

22.Kęprowska Elżbieta

23.Olszewski Henryk

24.Pająk Danuta

25.Potuczko Władysław

26.Bosek Teresa

27.Gańko Tomasz

28.Kęprowska Aleksandra

29.Kissa Jan

30.Zyguła Irena

31.Szul Julia

32.Wódz Jan

Rok szkolny1954-1955

1.Bruszczak Kazimiera

2.Dębski Kazimierz

3.Dubas Edward

4.Hermanowicz Zygmunt

5.Jaśniewicz Alojzy

6.Jaworski Ryszard

7.Kaczorowska Teresa

8.Kaszubowski Jan

9.Koprowski Bernard

10.Kubik Stefania

11.Latowska Halina

12.Leszek Wiesława

13.Szałkowska Gabriela

14.Sztamborska Teresa

15.Trojanowska Zofia

16.Trojanowski Lech

17.Trzciński Alfons

18.Wójtowicz Kazimiera

19.Mastalerz Henryk

20.Religa Lucjan

21.Stępień Elżbieta

22.Szul Maria

23.Zariczny Tadeusz

Rok szkolny1955-1956

1.Bruszczak Kazimiera

2.Chmielewski Andrzej

3.Dębska Janina

4.Dzwonkowski Jan

5.Ekiert Helena

6.Howaniec Władysław

7.Kęsicki Edward

8.Kobeluch Emilia

9.Koprowska Zofia

10.Markowski Ryszard

11.Mastalerz Henryk

12.Pawluch Marian

13.Szostak Helena

14.Szul Kazimierz

15.Szul Stanisław

16.Szuwarowska Wiktoria

17.Szymański Gerard

18.Wójtowicz Kazimiera

19.Wójcik Mieczysław

Rok szkolny1956-1957

1.Adamek Danuta

2.Ankudowicz Helena

3.Barbach Stanisław

4.Bruszczak Stanisława

5.Figurska Leokadia

6.Hazy Pelagia

7.Jaśniewicz Teresa

8.Kęprowska Janina

9.Kwiecień Bolesław

10.Szmidt Ryszard

11.Szamborski Lucjan

12.Szul Kazimiera

13.Szuwarowska Wiktoria

14.Szyszko Eugeniusz

15.Jabłoński Zygfryd

16.Maciaszek Irena

Rok szkolny1957-1958

1.Barbach Stanisław

2.Bruszczak Stanisława

3.Dramiński Mirosław

4.Figurska Leokadia

5.Hazy Zofia

6.Jabłoński Zygfryd

7.Kissa Kazimiera

8.Kobeluch Anna

9.Krupa Henryk

10.Krysiński Bolesław

11.Łąsiak Zofia

12.Suchocki Zygfryd

13.Szostak Jan

14.Dudarewicz Henryk

15.Butlewski Leon

Rok szkolny1958-1959

1.Badziong Barbara

2.Badziong Sabina

3.Balsam Henryk

4.Chojnacki Jan

5.Dębniak Stanisław

6.Dubas Danuta

7.Grzesiak Władysław

8.Kotyla Jerzy

9.Łąsiak Edward

10.Mastalerz Wiesława

11.Michaliszyn Michał

12.Przednik Anna

13.Pomanowski Stefan

14.Sitnicki Michał

15.Sosna Bronisław

16.Szuwarowska Zofia

17.Dramiński Mirosław

18.Buklewski Leon

19.Hazy Zofia

20.Kaniecki Henryk

21.Jaworska Jadwiga

Rok szkolny1959-1960

1.Bruszczak Stanisław

2.Bruders Zygmunt

3.Dubik Maria

4.Ekiert Maria

5.Figurska Krystyna

6.Jaśniewicz Stefania

7.Kaczor Kazimiera

8.Kaczorowska Halina

9.Koprowska Agnieszka

10.Korczyńska Halina

11.Kunicki Zygmunt

12.Kwiecień Genowefa

13.Mańka Genowefa

14.Markowski Jan

15.Mastalerz Halina

16.Rupar Karol

17.Sosna Wojciech

18.Szul Czesława

19.Szul Grażyna

20.Szul Jadwiga

21.Szuwarowska Danuta

22.Śleboda Janina

23.Wyszyński Jan

Rok szkolny1960-1961

1.Brodowska Barbara

2.Brzeziński Andrzej

3.Grzelka Irena

4.Kaszewska Wiesława

5.Kilichowski Stanisław

6.Koza Jan

7.Krysińska Krystyna

8.Kubiak Zbigniew

9.Łoziński Józef

10.Mańka Waldemar

11.Markowski Jerzy

12.Parol Henryk

13.Piekarska Krystyna

14.Piwowarek Halina

15.Rogala Adolf

16.Rupar Ryszard

17.Sitnicki Edmund

18.Skrobek Janina

19.Stendiuch Jerzy

20.Szałkowska Zenobia

21.Szostak Henryk

22.Szul Janina

23.Szych Wiesława

24.Zacierka Anna

25.Zdanowska Anna

26.Radomiński Andrzej

Rok szkolny1961-1962

1.Ankudowicz Edward

2.Badziong Bogusław

3.Biegalska Maria

4.Dubas Stanisław

5.Dubik Elżbieta

6.Dzwonkowska Elżbieta

7.Dzwonkowska Zofia

8.Ekiert Mieczysław

9.Grzesiak Henryk

10.Grzesiak Stanisława

11.Kaszewska Wiesława

12.Kissa Henryk

13.Kubiak Włodzimierz

14.Łoziński Józef

15.Miller Krystyna

16.Olszewska Danuta

17.Rogala Adolf

18.Stachurski Arkadiusz

19.Szul Jan

20.Szul Zofia

21.Szustkiewicz Krystyna

22.Szutowicz Henryk

23.Wiśniewska Czesława

24.Wojtysiak Witold

25.Wyszyńska Elżbieta

26.Zdanowska Anna

27.Waśkowski Kazimierz

28.Daszkiewicz Kazimierz

Rok szkolny1962-1963

1.Adamek Tadeusz

2.Biegalska Maria

3.Bielaszewski Ryszard

4.Brodowska Natalia

5.Bruszczak Anna

6.Dryło Jadwiga

7.Dudarewicz Jan

8.Florko Krystyna

9.Gurtatowski Jan

10.Hałaj Michał

11.Karczewski Ryszard

12.Kisicki Jerzy

13.Kobeluch Danuta

14.Kuchta Elżbieta

15.Lewińska Bogusława

16.Łozińska Stefania

17.Mańka Zdzisław

18.Marchewka Bogumił

19.Miler Czesław

20.Parol Wiesława

21.Piekarski Kazimierz

22.Piwowarek Wiesława

23.Romanowski Bolesław

24.Sandecki Henryk

25.Sitnicki Krzysztof

26.Sosna Edward

27.Słowik Józef

28.Surma Mieczysław

29.Szul Czesława

30.Szul Krystyna

31.Szul Ryszard

32.Truszkowski Waldemar

33.Ulatowska Danuta

34.Wdowiak Józef

35.Wdowiak Tadeusz

36.Wojtysiak Andrzej

37.Zielińska Helena

38.Dubik Elżbieta

Rok szkolny1963-1964

1.Biegalski Jan

2.Bielaszewska Daniela

3.Dubas Jan

4.Dudarewicz ryszard

5.Ekiert Zbigniew

6.Figurski Henryk

7.Gaj Irena

8.Gancewski Waldemar

9.Gogół Teresa

10.Górka Jadwiga

11.Gurtatowski Jan

12.Jarynowska Danuta

13.Jaranowski Tadeusz

14.Karczewska Jadwiga

15.Kęprowska Wiesława

16.Kubiak Zofia

17.Łozińska Stefania

18.Mastalerz Władysław

19.Mikluszka Wiesław

20.Milewski Edward

21.Miller Barbara

22.Olszewski Stanisław

23.Przednik Józef

24.Przysowa Irena

25.Sandecka Stanisława

26.Sobiepanek Janusz

27.Staszak Mirosława

28.Szul Czesława

29.Szuwarowski Tadeusz

30.Ulatowska Danuta

31.Wuszyńska Regina

32.Zielińska Stanisława

33.Bruszczak Anna

34.Surma Mieczysław

35.Wojtysiak Andrzej

36.Komar Wanda

Rok szkolny1964-1965

1.Bęc Teresa

2.Biegalska Wiesława

3.Bruszczak Zbigniew

4.Brzeziński Jan

5.Chmielewska Elżbieta

6.Chojnacki Stanisław

7.Dudarewicz Irena

8.Ekiert Krystyna

9.Figurska Lucyna

10.Kęprowska Lucyna

11.Kisicka Teresa

12.Kissa Eugeniusz

13.Komar Wanda

14.Kowalczyk Tadeusz

15.Lewiński Kazimierz

16.Madej Zofia

17.Milewski Roman

18.Orzechowska Zofia

19.Przysowa Roman

20.Radomińska Olimpia

21.Rawski Jan

22.Rupar Tadeusz

23.Sójka Jerzy

24.Schmidt Janina

25.Szul Maria

26.Szul Tadeusz

27.Szustkiewicz Lucjan

28.Szutowicz Stanisław

29.Szuwarowski Czesław

30.Szych Jadwiga

31.Szych Jerzy

32.Szyszko Jan

33.Szyszko Józef

34.Truszkowska Maria

35.Tyszkowski Janusz

36.Wojtysiak Barbara

37.Żółtański Roman

Rok szkolny1965-1966 (kl. VIII)

1.Benz Józef

2.Bielaszewska Grażyna

3.Bielaszewski Jan

4.Błońska Anna

5.Bruszczak Maria

6.Chmielewska Krystyna

7.Dryło Anna

8.Dubas Teresa

9.Gogół Stanisław

10.Jaranowski Janusz

11.Karczewska Danuta

12.Kisa Andrzej

13.Kopko Lidia

14.Krysiński Stanisław

15.Kuchta Jan

16.Kwiecień Maria

17.Matuszewska Krystyna

18.Miler Daniela

19.Mróz Feliks

20.Musielewicz Stanisława

21.Rogowska Maria

22.Sitnicki Piotr

23.Skrobek Henryk

24.Sokołowski Roman

25.Stachurska Elżbieta

26.Stachurski Józef

27.Szych Teresa

28.Śleboda Krystyna

29.Traczyk Adam

30.Trojanowski Stanisław

31.Truszkowska Elżbieta

32.Wdowiak Henryk

33.Wiśniewski Zbigniew

Rok szkolny1966-1967

1.Brodowski Andrzej

2.Bruszczak Anna

3.Chowaniec Bronisław

4.Gogół Stanisław

5.Jaranowski Józef

6.Kalman Lilianna

7.Kęprowska Genowefa

8.Kuchta Marek

9.Kuchta Władysłwa

10.Leszek Danuta

11.Łąsiak Anna

12.Łąsiak Elżbieta

13.Matuszewska Zofia

14.Musielewicz Stanisława

15.Orzechowski Jan

16.Paluch Teresa

17.Przysowa Szymon

18.Sobiepanek Zygmunt

19.Sosna Stanisław

20.Szul Weronika

21.Szuwarowska Maria

22.Szuwarowski Jan

23.Trojanowski Stanisław

24.Tryszkowska Urszula

25.Tyszkowski Bronisław

26.Wydramski Zbigniew

27.Żółtański Stanisław

Rok szkolny1967-1968

1.Brodowski Andrzej

2.Bruszczak Anna

3.Chowaniec Bronisław

4.Gogół Stanisław

5.Kęprowska Genowefa

6.Kuchta Marek

7.Kuchta Władysława

8.Leszek Danuta

9.Łąsiak Anna

10.Łąsiak Elżbieta

11.Orzechowski Jan

12.Paluch Teresa

13.Przysowa Szymon

14.Sobiepanek Zygmunt

15.Sosna Stanisław

16.Szul Weronika

17.Szuwarowska Maria

18.Szuwarowski Jan

19.Trojanowski Stanisław

20.Truszkowska Urszula

21.Wydramski Zbigniew

22.Żółtański Stanisław

23.Stołowska Ewa

Rok szkolny1968-1969

1.Bielaszewska Jadwiga

2.Bruszczak Barbara

3.Dryło Adela

4.Dudarewicz Krystyna

5.Jarynowski Józef

6.Kaczorowski Stanisław

7.Koza Krystyna

8.Kubiak Tadeusz

9.Milewski Lech

10.Miler Maria

11.Młot Włodzimierz

12.Nowogrodzki Tadeusz

13.Pawłowska Halina

14.Pikulski Tadeusz

15.Pilna Maria

16.Piwowarek Elżbieta

17.Stołowska Mirosława

18.Szczygieł Kazimierz

19.Tyszkowski Mirosław

20.Wiśniwska Lilia

21.Wiśniwska Wiesława

22.WyszyńskaBarbara

23.Żółtańska Janina

24.Kowalska Krystyna

Rok szkolny1969-1970

1.Bednarz Grzegorz

2.Bęc Barbara

3.Biegalska Halina

4.Bielaszewska Wanda

5.Błońska Elżbieta

6.Brzezińska Zofia

7.Chowaniec Roman

8.Daszkiewicz Elżbieta

9.Dorociak Emilia

10.Dorociak Maria

11.Dudarewicz Stanisław

12.Korycka Krystyna

13.Matej Roman

14.Mikluszka Józef

15.Olszewska Krystyna

16.Parol Halina

17.Piekarski Marian

18.Piotrowski Jerzy

19.Piwowarek Jerzy

20.Szczygieł Elżbieta

21.Szych Zdzisław

22.Szyszko Henryk

23.Tomaszewska Mirosława

24.Wiechowska Krystyna

25.Zep Andrzej

26.Żółtańska Alicja

Rok szkolny1970-1971

1.Ankudowicz Tadeusz

2.Barbach Ryszard

3.Barbach Władysława

4.Bęc Krystyna

5.Błoński Henryk

6.Grycko Czesława

7.Karczewski Józef

8.Komar Henryk

9.Korycka Jadwiga

10.Kosmala Leszek

11.Lewińska Alicja

12.Łąsiak Jadwiga

13.Łąsiak Władysław

14.Musielewicz Mirosław

15.Nowogrodzki Zbigniew

16.Piotrowski Andrzej

17.Rybicki Józef

18.Szul Bożena

19.Szul Zbigniew

20.Szuwarowska Stefania

21.Truszkowska Agnieszka

22.Więckowska Barbara

23.Więckowski Roman

24.Zadworna Janina

25.Adamek Irena

26.Bruszczak Henryk

27.Czupryniak Jan

28.Figurska Irena

29.Gogół Ziemowit

30.Gołaś Stanisław

31.Jasnoch Edward

32.Jasnoch Stanisław

33.Karczewska Teresa

34.Kisicka Urszula

35.Kopko Zenon

36.Korczyńska Maria

37.Łoziński Michał

38.Misiarek Janina

39.Mróz Małgorzata

40.Muller Grażyna

41.Muller Honorata

42.Nowogrodzki Zdzisław

43.Parol Mieczysław

44.Puszakowska Barbara

45.Sójka Grażyna

46.Troper Elżbieta

47.Wdowiak Krystyna

48.Wyszyński Stanisław

49.Zabłoński Jan

Rok szkolny1971-1972

1.Czupryniak Jan

2.Bednarz Tadeusz

3.Bruszczak Krystyna

4.Chadaj Ryszard

5.Ekiert Helena

6.Figurska Barbara

7.Karczewska Teresa

8.Karczewski Stanisław

9.Kisa Danuta

10.Leszek Tadeusz

11.Matej Wiesław

12.Miler Marian

13.Milewska Wanda

14.Piekarski Wiesław

15.Przysowa Jan

16.Rogowski Zbigniew

17.Sobiepanek Andrzej

18.Sójka Irena

19.Śleboda Halina

20.Szych Regina

21.Szyszko Jerzy

22.Tomaszewska Bożena

23.Troper Ryszard

24.Wydramska Alina

25.Wydramska Barbara

26.Wydramska Elżbieta

27.Zabłońska Maria

28.Zabłoński Eugeniusz

29.Żółtański Wojciech

30.Szymańska Barbara

31.Szymańska Dorota

Rok szkolny1972-1973

1.Adamek Halina Barbara

2.Błoński Andrzej

3.Bruszczak Regina

4.Czupryński Stefan

5.Ekiert Tadeusz

6.Gogół Henryk

7.Grycko Włodzimierz

8.Gurtatowski Marek

9.Izwantowska Grażyna

10.Jasnoch Zdzisław

11.Jesiołowska Aniela

12.Kaczorowska Grażyna

13.Kęprowska Grażyna

14.Kęsicki Jerzy

15.Krygel Elżbieta

16.Lehnhoff Mariola

17.Mikluszka Elżbieta

18.Milde Emilia

19.Milde Adam

20.Nowogrodzki Jan

21.Rogala Jadwiga

22.Rokicki Władysław

23.Runewicz Daniela

24.Szustkiewicz Piotr

25.Szych Marian

26.Szyszko Andrzej

27.Tomaszewska Halina

28.Trojanowska Danuta

29.Trojanowska Helena

30.Truszkowski Stanisław

31.Wiechowski Tadeusz

32.Zdyb Janusz

Rok szkolny1973-1974

1.Ryszard Kaczor

2.Adamek Wiesław

3.Ryszard Burzyński

4.Chadaj Henryk

5.Dorociak Janina

6.Dorociak Maria

7.Ekiert Regina

8.Gaj Mirosław

9.Gurtatowski Zbigniew

10.Józefowicz Bożena

11.Komar Roman

12.Kisicka Maria

13.Kisa Krystyna

14.Krygel Henryk

15.Maszkiewicz Grażyna

16.Nowogrodzka Lucyna

17.Piwowarek Zdzisław

18.Runewicz Maria

19.Rzosiński Mirosław

20.Szych Barbara

21.Szymański Adam

22.Szyszko Bogusław

23.Szyszko Krystyna

24.Tomaszewska Danuta

25.Wiechowska Teresa

26.Zdyb Jakub

27.Kędzierska Barbara

28.Wiśniewska Grażyna

Rok szkolny1974-1975

1. Barbach Janina

2. Błońska Maria

3. Dudarewicz Zdzisław

4. Figurska Anna

5. Górka Zbigniew

6. Hazy Bożena

7. Jesiołowska Bożena

8. Kisa Ryszard

9. Jorycka Irena

10.Kosmala Bogumiła

11.Leszek Elżbieta

12.Mikluszka Lidia

13.Piotrowska Alina

14.Sosna Zbigniew

15.Schmidt Zbigniew

16.Szych Grażyna

17.Więckowska Jadwiga

18.Wojtyńska Wiesława

19.Żółtańska Anna

20.Żółtański Maciej

Rok szkolny1975-1976

1. Adamek Henryk

2. Błoński Bogumił

3. Czarotta Krystyna

4. Dzwonkowski Grzegorz

5. Gurtatowska Urszula

6. Hazy Andrzej

7. Izwantowski Mirosław

8. Jasnoch Elżbieta

9. Jasnoch Jerzy

10.Jasnoch Krystyna

11.Jesiołowski Stefan

12.Kaczorowska Jolanta

13.Karczewska Cecylia

14.Kisa Eugeniusz

15.Klinger Wiesława

16.Lewiński Jan

17.Mikluszka Henryk

18.Miller Bogusława

19.Miller Bożena

20.Nasta Andrzej

21.Nowogrodzki Józef

22.Pikulska Danuta

23.Rokicki Mirosław

24.Rzosiński Andrzej

25.Schmidt Andrzej

26.Surma Stanisław

27.Szustkiewicz Gabriela

28.Szyszko Ireneusz

29.Tomaszewski Zenon

30.Trojanowska Łucja

31.Trojanowski Czesław

32.Wiechowska Maria

33.Wiechowski Zbigniew

34.Wojtyńska Ewa

35.Wojtyra Stanisław

36.Wurster Halina

Rok szkolny1976-1977

1. Brzeziński Marek

2. Ekiert Tadeusz

3. Gogół Jerzy

4. Hazy Stanisław

5. Jaworska Bożena

6. Kazubowska Anna

7. Kęprowska Elżbieta

8. Kęsicka Małgorzata

9. Kisa Zbigniew

10.Kwiatkowski Bogusław

11.Makiła Henryk

12.Markowska Jolanta

13.Mielniczek Krzysztof

14.Mikołajczyk Jolanta

15.Milde Bożena

16.Nasta Elżbieta

17.Nojek Grzegorz

18.Smólczyńska Elżbieta

19.Stolarska Halina

20.Szczawińska Jolanta

21.Szych Krystyna

22.Wiechowski Waldemar

23.Tłuchowska Aleksandra

24.Wiśniewski Krzysztof

25.Wojtyński Mirosław

26.Wurster Elżbieta

27.Zielińska Sabina

28.Żółtański Zbigniew

29.Karczewska Krystyna

Rok szkolny1977-1978

1. Barbach Maria

2. Bęc Danuta

3. Czupryniak Wiesław

4. Dorociak Piotr

5. Dorociak Tadeusz

6. Ekiert Barbara

7. Ekiert Dorota

8. Ekiert Stanisław

9. Gąsior Zbigniew

10.Gogół Wacław

11.Karczewski Jan

12.Kępa Barbara

13.Krygel Jadwiga

14.Kwiatkowski Waldemar

15.Machalewska Bożena

16.Mórawska Mariola

17.Nowogrodzki Jerzy

18.Religa Wiesława

20.Traczyk Bogumiła

21.Troper Leszek

22.Runewicz Wiesława

23.Wiechowska Zofia

24.Węgrzynowski Ryszard

25.Zep Marzena

26.Żółtańska Jadwiga

27.Łuszczyński Jan

28.Golecka Bożena

Rok szkolny1978-1979

1. Barbach Eugeniusz

2. Błoński Marek

3. Czarnotta Ewa

4. Dybowski Bogdan

5. Jaworski Zenon

6. Jasnoch Stefan

7. Jesiołowska Mariola

8. Jesiołowska Zdzisława

9. Kazubowski Janusz

10.Klinger Leon

11.Krygel Janusz

12.Mielniczek Zdzisław

13.Misiarek Stanisława

14.Nasta Danuta

15.Nojek Zbigniew

16.Nowogrodzki Andrzej

17.Rosiak Danuta

18.Smólczyńska Dorota

19.Szczawińska Izabela

20.Szczawiński Waldemar

21.Śmiech Janusz

22.Tomaszewski Zbigniew

23.Tłuchowska Bożena

24.Truszkowska Dorota

25.Więckowska Urszula

26.Wiśniewski Czesław

27.Wurster Adam

28.Wurster Wanda

29.Wydramska Bożena

30.Zdyb Ryszard

31.Zieliński Andrzej

Rok szkolny1979-1980

1. Adamek Zbigniew

2. Bruszczak Jarosław

3. Czarnotta Danuta

4. Jankowski Jacek

5. Jasnoch Krzysztof

6. Jaworska Danuta

7. Karczewska Julianna

8. Korycka Halina

9. Łuszczyńska Anna

10.Mikołajczyk Grażyna

11.Milde Marzanna

12.Nasta Renata

13.Nojek Roman

14.Nowogrodzki Ireneusz

15.Pikulska Dorota

16.Religa Tomasz

17.Rosiak Mirosław

18.Runewicz Marzena

19.Rzosiński Marek

20.Siemieniuch Ryszard

21.Szych Wojciech

22.Szyszko Bożena

23.Wiśniewska Anna

24.Wysocka Grażyna

25.Machalewski Wiesław

Rok szkolny1980-1981

1. Abaszow Regina

2. Barbach Renata

3. Dembińska Dorota

4. Dembińska Urszula

5. Figurska Krystyna

6. Gilas Andrzej

7. Gurtatowska Małgorzata

8. Hazy Lucyna

9. Kazubowska Marzena

10.Łuszczyński Piotr

11.Machalewski Andrzej

12.Makiła Andrzej

13.Markowski Dariusz

14.Milde Bogumiła

15.Pawluch Jerzy

16.Sójka Roman

17.Szych Irena

18.Tłuchowski Mirosław

19.Traczyk Małgorzata

20.Traczyk Tadeusz

21.Węgrzynowski Janusz

22.Wurster Małgorzata

23.Wysocka Halina

24.Zep Iwona

25.Żółtański Artur

Rok szkolny1981-1982

Dybowska Małgorzata

Hiszczyńska Elżbieta

Jasnych Beata

Kępa Andrzej

Kisicka Beata

Klinger Bogusław

Mielniczek Mirosław

Nojek Małgorzata

Rosiak Elżbieta

Stolarska Anna

Szul Jolanta

Szyszko Bożena

Więckowski Adam

Wojtyńska Katarzyna

Zep Beata

Zielińska Dorota

Rok szkolny1982-1983

Barbach Stanisław

Błoński Jarosław

Błoński Piotr

Czarnotta Marek

Hiszczyńska Anna

Jasnoch Marian

Jaworska Anna

Kamińska Katarzyna

Kazubowska Irena

Krzyżanowska Danuta

Maszkiewicz Bogumił

Mielniczek Marzena

Milde Wiesława

Mikołajczyk Sławomir

Pawluch Mariusz

Pikulski Grzegorz

Smólczyńska Małgorzata

Suchocki Grzegorz

Sztamborska Małgorzata

Szuwarowski Marek

Traczyk Andrzej

Wiechowski Darek

Wysocki Cezary

Woźnicka Renata

Zalewska Jolanta

Żółtańska Agata

Rok szkolny1983-1984

Adamek Jagoda

Błońska Beata

Czarnotta Dorota

Dramińska Marzena

Figurska Iwona

Jaworska Jolanta

Kamiński Roman

Karczewski Andrzej

Korycka Maria

Łuszczyński Zbigniew

Markowska Bożena

Niestatek Anna

Nowogrodzki Stanisław

Pawluch Roman

Religa Krzysztof

Rybkowska Grażyna

Suchocki Artur

Szul Joanna

Szyszko Elżbieta

Wysocki Dariusz

Zalewska Ewa

Zamyślewska Lidia

Sztamborska Irena

Rok szkolny1984-1985

Cielanowicz Robert

Dudarewicz Iwona

Gilas Dorota

Gilas Mirosław

Grzebalska Iwona

Karczewska Danuta

Kęsicka Alicja

Klinger Dorota

Komorniak Szczepan

Krzyżanowski Roman

Maszkiewicz Gabriela

Michalik Piotr

Pietruszyńska Elżbieta

Przybyłek Mariusz

Slipcewicz Tomasz

Stolarski Janusz

Szuwarowski Jan

Wilczewska Maryla

Wilczewska Urszula

Wysocka Emilia

Rok szkolny1985-1986

Brzeziński Tomasz

Chojnacki Jacek

Dembiński Krzysztof

Dobrzyński Dariusz

Hiszczyński Jarosław

Jankowska Ewelina

Jasnoch Jan

Komorniak Ewa

Krauze Joanna

Marchewka Tomasz

Rzosiński Krzysztof

Stacherczak Andrzej

Stołowska Anna

Szczawińska Małgorzata

Szostak Wiesława

Sztamborska Sylwia

Szych Dorota

Witkowska Andżelina

Witkowski Krzysztof

Wojtyra Mariola

Rok szkolny1986-1987

Błońska Bożena

Chojnacki Mirosław

Dobrzyńska Marzena

Dramiński Stefan

Dubas Tomasz

Jasnych Wioletta

Karwowski Krzysztof

Kohnke Lidia

Kohnke Piotr

Kopczyńska Joanna

Przybyłek Anna

Religa Piotr

Rupar Bożena

Slipcewicz Grażyna

Smólczyński Piotr

Szczawiński Mariusz

Szostak Renata

Szych Agata

Szych Andrzej

Traczyk Piotr

Zamyślewski Piotr

Zep Sławomir

Rok szkolny1987-1988

Brzeziński Maciej

Dramińska Renata

Dudarewicz Krzysztof

Dudzińska Wioletta

Gilas Grzegorz

Gruchała Rafał

Jakubiak Beata

Jaśniewicz Barbara

Kamiński Sławomir

Karczewski Ryszard

Karwowski Tomasz

Kiliszek Robert

Krauze Leszek

Kufel Maciej

Łąsiak Tomasz

Michalik Sylwia

Nasta Anna

Nasta Dorota

Pietruszyńska Romualda

Niestatek Katarzyna

Raczyńska Dorota

Stacherczak Zbigniew

Stolarska Danuta

Suchocka Barbara

Szuwarowski Tomasz

Traczyk Krzysztof

Witkowski Mariusz

Pietruszyńska Danuta

Wysocki Marek

Rok szkolny1988-1989

Dudzińska Irena

Figurski Grzegorz

Gogół Radosław

Karwowski Jarosław

Kęsicki Arkadiusz

Kiersznicka Beata

Klinger Zbigniew

Komorniak Karolina

Lewiński Zdzisław

Lipiński Rafał

Łazowy Jakub

Markowski Mirosław

Mielniczek Adam

Mórawska Marzena

Nowak Sylwia

Perlik Walerian

Raczyńska Beata

Rupar Anna

Sawków Agnieszka

Szul Ireneusz

Szych Anna

Wojtyra Piotr

Rok szkolny1989-1990

Chojnacki Dariusz

Cielanowicz Jolanta

Czarnowski Radosław

Dudarewicz Roman

Gruchała Aldona

Jakubiak Elżbieta

Karczewska Jadwiga

Kiersznicka Małgorzata

Kohnke Andrzej

Len Sławomir

Łąsiak Piotr

Marchewka Jolanta

Raczyński Sławomir

Runewicz Anna

Sikora Robert

Stołowska Magdalena

Szostak Bożena

Szostak Małgorzata

Szostak Wioletta

Szul Barbara

Szul Krzysztof

Szych Dariusz

Witkowska Wioletta

Rok szkolny1990-1991

Błońska Aneta

Bojaryn Mirosław

Bojaryn Robert

Bruszczak Agnieszka

Cichocki Aleksander

Figurska Anna

Gretkowska Barbara

Hanas Justyna

Jasnych Henryk

Kępa Krzysztof

Kozłowski Krzysztof

Kubiak Rafał

Lewińska Małgorzata

Lipińska Magdalena

Łąsiak Dorota

Machalewski Ryszard

Neuman Rafał

Olszewski Robert

Piotrowski Robert

Piotrowski Roman

Remiszewski Jarosław

Runewicz Małgorzata

Rupar Roman

Sikora Mariusz

Slipcewicz Krzysztof

Szych Agnieszka

Wiechowska Wioletta

Wolińska Anita

Zamyślewski Robert

Zdyb Andrzej

Rok szkolny1991-1992

Kisiel Agnieszka

Komorniak Renata

Kuffel Katarzyna

Remiszewska Anna

Kutowska Joanna

Rybicka Justyna

Rawski Leszek

Michalski Krzysztof

Rupar Krzysztof

Kwiatkowski Arkadiusz

Krzemień Ryszard

Wiechowski Krzysztof

Szych Mariusz

Olszewski Dariusz

Marchewka Leszek

Krzyżanowski Andrzej

Jędrych Ewelina

Lewińska Iwona

Szostak Iwona

Hanas Dorota

Mróz Katarzyna

Dudarewicz Marzena

Słysz Anna

Szostek Robert

Wirkowski Andrzej

Mróz Piotr

Nasta Grzegorz

Stolarski Grzegorz

Bochna Jacek

Kohnke Roman

Lipiński Wojciech

Grochowalski Rafał

Kubiak Sebastian

Rok szkolny1992-1993

Dobrzyńska Marta

Dramińska Anna

Dramiński Robert

Gołaś Piotr

Grządka Dorota

Hejduk Justyna

Kwiatkowska Edyta

Kubiak Emanuel

Kuśmirek Agnieszka

Lipińska Dorota

Mróz Dorota

Mróz Wiesława

Nasta Krystyna

Nojek Dariusz

Nowak Elżbieta

Oleksiak Marek

Ozga Katarzyna

Piotrowska Danuta

Podgórska Joanna

Podlawska Wioletta

Romasz Łukasz

Rupar Jolanta

Szczawiński Krzysztof

Szczot Żaneta

Szostak Dariusz

Szuwarowski Piotr

Szych Jarosław

Węgrzynowski Krzysztof

Witkowski Piotr

Wolińska Agnieszka

Rok szkolny1993-1994

1. Adamek Marcin

2. Bednarczyk Jędrzej

3. Bęc Alicja

4. Bochna Grzegorz

5. Bojaryn Andrzej

6. Bruszczak Zbigniew

7. Cichocka Izabela

8. Dramińska Iwona

9. Dybowska Beata

10.Gabriel Kamila

11.Gretkowski Tomasz

12.Kamiński Sylwester

13.Kiersznicka Ewa

14.Kohnke Agnieszka

15.Kozłowski Tomasz

16.Krzemień Agnieszka

17.Krzyżanowski Sławomir

18.Lewiński Piotr

19.Łazowy Stanisław

20.Michalska Honorata

21.Pobłocki Dominik

22.Sawków Paweł

23.Sawków Piotr

24.Szuwarowski Paweł

24.Szych Anna

26.Truszkowski Krzysztof

27.Wiechowska Marlena

28. Zamorowska Beata

29. Zamyślewski Artur

Rok szkolny1994-1995

1. Charzyńska Monika

2. Dramiński Paweł

3. Dramiński Piotr

4. Fiszer Iwona

5. Gołaś Anna

6. Grochowalski Grzegorz

7. Hanas Mariola

8. Hejduk Tomasz

9. Kamińska Marlena

10. Karwowski Rafał

11. Kiersznicka Iwona

12. Kisiel Mariusz

13. Kutowski Krzysztof

14. Klinger Ewa

15. Lipińska Dorota

16. Oleksiak Andrzej

17. Ozga Dariusz

18. Partyka Beata

19. Raczyńska Katarzyna

20. Rybicki Rafał

21. Sobiepanek Anita

22. Szostak Kamila

23. Woliński Piotr

24. Zalewski Sebastian

Rok szkolny 1995-1996

 1. Berg Tomasz
 2. Bruszczak Agnieszka
 3. Brzeziński Krzysztof
 4. Dudarewicz Bartłomiej
 5. Drozdowska Andżelika
 6. Dybowski Paweł
 7. Grządka Magdalena
 8. Jędrych Michał
 9. Kubiak Łukasz
 10. Miller Mariusz
 11. Mórawska Edyta
 12. Nasta Paweł
 13. Oleksiak Justyna
 14. Olszewski Adam
 15. Pobłocki Przemysław
 16. Puszakowska Krystyna
 17. Skorczewski Piotr
 18. Sobiepanek Przemysław
 19. Szuwarowski Łukasz
 20. Szych Andrzej
 21. Szyszko Anna
 22. Szyszko Maciej

Rok szkolny 1996-1997

 1. Bęc Bartłomiej
 2. Bednarczyk Krzysztof
 3. Chojnacki Marek
 4. Fiszer Joanna
 5. Kamiński Robert
 6. Karwowska Anna
 7. Kisiel Robert
 8. Kisielewska Dorota
 9. Klusek Piotr
 10. Komorniak Krystyna
 11. Kopczyński Krzysztof
 12. Kuffel Karolina
 13. Lewiński Grzegorz
 14. Matej Piotr
 15. Mórawska Marlena
 16. Mróz Wojciech
 17. Neumann Paweł
 18. Neumann Piotr
 19. Nowak Anna
 20. Ozga Krzysztof
 21. Partyka Jacek
 22. Rawska Anna
 23. Romasz Jarosław
 24. Sobiepanek Adam
 25. Szul Katarzyna
 26. Trukawka Paweł
 27. Wiechowski Łukasz
 28. Wiśniewska Aleksandra

Rok szkolny 1997-1998

 1. Charzyńska Dorota
 2. Cichocka Elżbieta
 3. Kannenberg Łukasz
 4. Kęsicki Krzysztof
 5. Kiersznicka Romana
 6. Łuszczyńska Agnieszka
 7. Michalska Katarzyna
 8. Piotrowska Jolanta
 9. Pobłocka Joanna
 10. Podlawski Piotr
 11. Przysowa Ewelina
 12. Raczyński Arkadiusz
 13. Raczyński Łukasz
 14. Sikora Karolina
 15. Stępniak Monika
 16. Szostak Tomasz
 17. Szul Leszek
 18. Szuwarowski Adam
 19. Szych Marcin
 20. Boryń Robert
 21. Dudziński Jarosław
 22. Dramińska Wioleta
 23. Dybowska Agata
 24. Kisa Iga
 25. Len Mariusz
 26. Miernik Mariusz
 27. Mróz Zdzisława
 28. Nasta Agnieszka
 29. Nojek Katarzyna
 30. Nowogrodzki Piotr
 31. Schomschor Daniel
 32. Sobiepanek Jarosław
 33. Szul Łukasz
 34. Szych Paweł
 35. Trukawka Ewa

Rok szkolny 1998-1999

 1. Chojnacka Magdalena
 2. Dudarewicz Agnieszka
 3. Dudarewicz Teresa
 4. Dudarewicz Mariusz
 5. Dybowski Michał
 6. Klusek Marcin
 7. Komorniak Olga
 8. Kopczyński Mariusz
 9. Krzemień Tomasz
 10. Lewińska Anna
 11. Malankowski Jacek
 12. Mikołajczyk Marcin
 13. Nowogrodzka Joanna
 14. Piotrowski Sławomir
 15. Przysowa Oliwia
 16. Salińska Agnieszka
 17. Skorczewski Mariusz
 18. Sosna Renata
 19. Szostak Helena
 20. Skrzypek Katarzyna
 21. Szuwarowski Grzegorz
 22. Wiechowski Bogumił
 23. Wiechowski Marcin
 24. Wiśniewski Adrian
 25. Woliński Marcin
 26. Adamek Rafał

Rok szkolny 1999/2000

 1. Berg Weronika
 2. Brzezińska Agata
 3. Delegacz Marcin
 4. Dramiński Jarosław
 5. Karwowska Ewelina
 6. Kęsicka Malwina
 7. Kopczyńska Danuta
 8. Łuszczyński Krzysztof
 9. Malankowski Grzegorz
 10. Nasta Monika
 11. Nowogrodzki Mariusz
 12. Patalon Paulina
 13. Piotrowski Witold
 14. Raczyńska Joanna
 15. Rogulska Katarzyna
 16. Schmidt Marek
 17. Sosna Paweł
 18. Stachecka Joanna
 19. Szul Michał
 20. Szyszko Joanna
 21. Wróbel Joanna
 22. Bochna Anita
 23. Bruszczak Paweł
 24. Dybowska Joanna
 25. Gąsior Anita
 26. Grochowska Magdalena
 27. Klinger Anna
 28. Korycki Michał
 29. Kuśmirek Artur
 30. Kuśmirek Kamila
 31. Mikołajczyk Monika
 32. Nadworna Kinga
 33. Rupar Grzegorz
 34. Slipcewicz Paweł
 35. Anuszek Magdalena
 36. Czarnecka Judyta
 37. Dybowski Marcin
 38. Dybowski Piotr
 39. Iwaniec Andrzej
 40. Jesiołowska Edyta
 41. Jędrzejewska Edyta
 42. Kannenberg Eliza
 43. Kęsicki Sławomir
 44. Lewiński Paweł
 45. Nowogrodzka Monika
 46. Rupar Adam
 47. Rybicka Joanna
 48. Sosna Danuta
 49. Stachecka Dorota
 50. Stołowska Agnieszka
 51. Szul Aleksander
 52. Szul Karol
 53. Zabłoński Piotr

ways to loose weight