KARTA INFORMACYJNA

www.sprakowiec.pl

uonetplus.vulcan.net.pl/gminakwidzyn

tel. do szkoły 55 275 16 27
email: sekretariat@sprakowiec.pl

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Marek Szuwarowski

OBIADY:

Obiad jednodaniowy, koszt 1 posiłku – 3,60 zł

Płatne z góry, przelewem do 20 każdego miesiąca.

RADA RODZICÓW:

Dobrowolna wpłata 30,00 zł

na rok szkolny 2023/2024 od rodziny

DNI WOLNE:

23 grudnia  do 01 stycznia 2024r. przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 luty 2024 r. ferie zimowe

28 marzec – 02 kwietnia 2024 r. wiosenna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĄĆ DYDAKTYCZNYCH:

31 X; 29-30 IV; 2 V; 31 V

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

14, 15, 16 maja 2024 r. (3 dni wolne dla klas I-VII)

PEDAGOG SZKOLNY:  lic. Kamil Soboczyński

Tel. 55 275 16 39

PEDAGOG SPECJALNY: mgr Aleksandra Borzyszkowska

PSYCHOLOG:  lic. Aleksandra Śmietańska

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY:

6:30 -16:00

WYCHOWAWCY KLAS:

I a – mgr Izabela Zagor

I b – mgr Izabela Mikluszka

II a – mgr Elżbieta Stepka

II b – mgr Ada Nawrocka

III  – mgr Katarzyna Wowk

IV – mgr Joanna Trukawka

V –  mgr Krzysztof Bednarczyk

VI – mgr Anna Detmer

VII – mgr Mirosław Troper

VIII – lic. Adrianna Korpalska

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO: 21.06.2024r.