2022/2023 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Przypominamy, że wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego