17 lutego 2020 r. Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca” zorganizowało w naszej szkole spotkanie seniorów z policją. Przedstawiciele policji – asp. sztabowy Andrzej Hejna, nadkomisarz Gabriela Mateusiak, sierżant sztab. Anna Filar, sierżant sztab. Karolina Warchlewska – przeprowadzili pogadankę na tematy interesujące seniorów:

– zachowanie zasad bezpieczeństwa poza miejscem zamieszkania;

– zwracanie uwagi na osoby podejrzane;

– bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej i internetu;

– manipulacje na pokazach zakupach.