7 stycznia 2020 r. sołtys Rakowca p. Stanisław Olszewski z Radą Sołecką zorganizował spotkanie opłatkowe dla seniorów z naszej wsi. W przygotowanie tego przedsięwzięcia włączyły się różne podmioty, m.in. Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca”, które współpracuje z naszą szkołą. Zaproszono wójta p. Dariusza Wierzbę oraz księdza proboszcza Ireneusza Kuca. Było dzielenie się opłatkiem, pyszne pierogi, krokiety, barszcz i różne słodkości. Na scenie wystąpiły zespoły, które śpiewały kolędy i pastorałki – zespół „Pas de nom”(z naszą uczennicą Klaudią Jankowską), sekcja młodzieżowa scholi z parafii św. Alberta w Kwidzynie „Alba Lux”(z p. Izą Cichocką Marciniak) oraz chór parafialny z Rakowca (z p.Bożeną Kęsicką).