Nauczyciele

Dyrektor szkoły:

mgr Marek Szuwarowski, nauczyciel historii

Nauczyciele:

mgr Bednarczyk Krzysztof – wychowanie fizyczne

mgr Brzozowska Beata – technika, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Buczkowska Olga – język angielski

mgr Chojnacka Andżelika – historia, WOS

mgr Cichocki Aleksander – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Detmer Anna – matematyka, biblioteka

mgr Kęsicka Zenona – religia, świetlica

mgr Komorowska Beata – logopeda

lic. Korpalska Adrianna– nauczyciel języka polskiego

mgr Kurpiewska-Grochowska Kamila – język niemiecki

mgr Kwiatek Anna – język angielski

mgr Łukasiewicz Ewa – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mikluszka Izabela – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Modrzejewska Sylwia – psycholog

mgr Ada Nawrocka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Pawluch Aleksandra – pedagog specjalny

mgr Rybicka Bożena – język polski

mgr Stępka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, rewalidacja,

mgr Strociak Jacek – muzyka

mgr Szul Dorota – chemia

mgr Szwangruber Dorota – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szyszko Alina – świetlica

mgr Troper Mirosław – matematyka, informatyka, fizyka

mgr Trukawka Joanna – świetlica

mgr Jolanta Tynda – nauczyciel wspierający kształcenie

mgr Wowk Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna, biologia,

mgr Zagor Izabela – edukacja wczesnoszkolna, technika