Nauczyciele

Lista pracowników szkoły:

Dyrektor szkoły:

mgr Marek Szuwarowski

Nauczyciele:

mgr Bednarczyk Krzysztof – wychowanie fizyczne

mgr Buczkowska Olga – język angielski

mgr Cichocka – Marciniak Izabela – edukacja wczesnoszkolna, geografia, logopedia

mgr Cichocki Aleksander – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Detmer Anna – matematyka, biblioteka

mgr Drzewińska-Mędrek Małgorzata – WOS

mgr Grochowski Dariusz – historia

mgr Jęczmyk Izabela – edukacja wczesnoszkolna, technika

mgr Kemprowska Ewa – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kęsicka Zenona – religia, świetlica

mgr Kurpiewska-Grochowska Kamila – język niemiecki

mgr Kwiatek Anna – język angielski

mgr Mikluszka Izabela – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

mgr Rybicka Bożena – język polski

mgr Stępka Elżbieta – przyroda, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

mgr Strociak Jacek – muzyka

mgr Szul Dorota – chemia

mgr Szwangruber Dorota – pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Szybska Elżbieta – biologia

mgr Szyszko Alina – świetlica

mgr Troper Mirosław – matematyka

mgr Wowk Katarzyna – biologia, świetlica

mgr Jolanta Tynda – nauczyciel wspomagający

lic. Adrianna Nowotna – nauczyciel języka polskiego

Pracownicy obsługi:

Anna Cichocka – sekretarka

Dudarewicz Anna – sprzątaczka

Duszyńska Sylwia – intendentka

Gruza Sylwia – kucharka

Janaszczyk Aleksandra – sprzątaczka

Strzyżewski Zbigniew – woźny

Tyszer Katarzyna – kucharka

Katarzyna Dybowska – sprzątaczka