Pan STOPek – strzeże naszego bezpieczeństwa!

Na lekcjach techniki w klasie IV uczniowie wykonali pracę techniczną pt. „Pan STOPek”. Przed przystąpieniem do pracy  odbyły się zajęcia lekcyjne, na których uczniowie poznali znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty. Tę wiedzę wykorzystali tworząc prace. Pan Stop trzyma wybrane przez uczniów znaki drogowe, które uczniowie samodzielnie wykonali na karteczkach z kartonu. W ten sposób doskonalili wiedzę ze znajomości znaków drogowych, zapamiętując ich kształty, kolory i znaczenie. Mimo jednego projektu, pomysłowość uczniów wykraczała poza podręcznikowe wskazówki.