Świadectwa można odbierać (rodzic/opiekun lub uczeń) w sekretariacie szkoły w dniach 29.06 – 10.07, w godzinach od 8.00 do 14.00.