Obiady

UWAGA RODZICE:

Dokonując wpłaty za obiady należy prawidłowo wskazywać dane odbiorcy, tj.: „Szkoła Podstawowa w Rakowcu„. Bardzo prosimy o wpisywanie powyższej nazwy, ponieważ przelewy z niezgodnościami Powiślański Bank Spółdzielczy będzie zmuszony Państwu zwracać i opłaty za obiady nie wpłyną na konto bankowe szkoły.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 124/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Kwidzyn i jej jednostkach budżetowych opłaty za obiady należy wnosić tylko w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy.

Dane do przelewu:

SP Rakowiec

Powiślański Bank Spółdzielczy

Nr konta: 87 8300 0009 0016 2012 2000 0050

Tytuł przelewu:  Imię i nazwisko dziecka, obiady, za jaki miesiąc

Np.   Jan Nowak, obiady, styczeń

Nie ma już możliwości uiszczania opłat w sekretariacie szkolnym.

Przypominam terminy wpłat i zasady korzystania ze stołówki:

  1. Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 20-go dnia danego miesiąca, jest to data zaksięgowania kwoty na koncie szkoły.
  2. W przypadku, gdy nie korzystano z posiłku, z powodu rezygnacji bądź nieobecności, osobie, która dokonała wpłaty, przysługuje zwrot za każdy dzień nie korzystania
    z posiłku, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z posiłku, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
  3. W przypadku, gdy nie dokonano wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji z posiłków zwrot przysługuje za drugi i kolejne niewykorzystane posiłki.
  4. Kwotę należną do zwrotu zalicza się na poczet płatności przyszłego miesiąca.
  5. W przypadku braku wpłaty do 20-go danego miesiąca wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane, a wobec rodziców bądź opiekunów zostaną wszczęte procedury mające na celu uregulowanie zaległych należności zgodnie z obowiązującym prawem.