W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Rada Pedagogiczna apeluje do rodziców, aby zapisywali do świetlicy szkolnej, tylko uczniów, którzy nie mają opieki w domu. Uczniowie, którzy nie są objęci opieką świetlicy zobowiązani są do przyjścia do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć i niezwłocznego opuszczenia szkoły bezpośrednio po zajęciach.