KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP W RAKOWCU

Bieżące informacje dostępne na str. internetowej:

www.sprakowiec.pl

oraz w dzienniku elektronicznym:

uonetplus.vulcan.net.pl/gminakwidzyn

tel. do szkoły – 055 275 16 27; email: sekretariat@sprakowiec.pl

DYREKTOR SZKOŁY: MGR MAREK SZUWAROWSKI

OBIADY:

Obiad jednodaniowy, koszt 1 posiłku – 3,20zł

Płatne z góry przelewem do 20-go każdego miesiąca

RADA  RODZICÓW:

Dobrowolna wpłata 20,00 zł 

na rok szkolny 2020/2021 od  rodziny

EGZAMIN ÓSMOKLASITY:

25, 26, 27 maja 2021 r.

DNI WOLNE:

23 XII 2020r. do 06 I 2021r. zimowa przerwa świąteczna

01 – 14 II 2021 r. ferie zimowe

01 – 06  IV  2021r. wiosenna przerwa świąteczna

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

12-13 XI; 04 I; 5 I; 25, 26, 27 V; 4 VI – 8 dni

PEDAGOG  SZKOLNY MGR DOROTA SZWANGRUBER

Tel. 55 275 16 39

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY:

6.30 – 16.00

WYCHOWAWCY KLAS:

I  – mgr Izabela Mikluszka

II – mgr Izabela Jęczmyk

III – mgr Izabela Cichocka-Marciniak

IV  – mgr Mirosław Troper

V – lic. Adrianna Nowotna

VI a – mgr Dorota Szwangruber

VI b – mgr Elżbieta Stępka

VII – mgr Krzysztof Bednarczyk

VIII  – mgr Anna Detmer

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:  25.06.2021 r.