Uwaga Rodzice!

  • Wchodząc do szkoły zachowajcie dystans społeczny wobec pracowników szkoły, innych rodziców i uczniów minimum 2 metry.
  • Wchodzicie do szkoły z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru
    z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).
  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów chorobowych.
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • Obowiązuje zakaz wnoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów z domu.
  • Przy wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce i zakryjcie usta i nos.