Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że zajmuje się m.in, realizacją i wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego (ustawa z dnia 07 września 1991 r., o systemie oświaty, tj. Dz. U, Nr 256, poz. 2572 ze zm.), czytaj dalej…