Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.